Jak załatwić sprawę w Starostwie Powiatowym w Ełku?

 - zintegrowane,

 - na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

 - na wytwarzanie odpadów.

 - zbieranie odpadów,

 - przetwarzanie odpadów,

 - transport odpadów.

  - zatwierdzające projekt robót geologicznych,

  - zatwierdzające dokumentację geologiczną złóż kopalin,

  - zatwierdzające dokumentację hydrogeologiczną,

  - zatwierdzające dokumentację geologiczno-inżynierską.

 4. Udziela koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż.

 5. Wydaje decyzje na wycinkę drzew w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

 6. Wydaje decyzje na zmianę lasu na użytek rolny w stosunku do lasów niestanowiących własność

  Skarbu Państwa.

 7. Wydaje zaświadczenia odnośnie objęcia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa lub

    gruntów nie leśnych uproszczonym planem urządzenia lasu.

 8. Przyjmuje zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja 

  wymaga zgłoszenia.

 9. Wydaje karty wędkarskie.

 10. Rejestruje sprzęt pływający służący do połowu ryb.

 11. Rejestruje egzotyczne zwierzęta i ptaki.

 12. Udostępnia informacje o środowisku i jego ochronie.

 13. Przyjmuje wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.

 &l

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.02.2011
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Redaktor
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 grudnia 2015 10:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Milena Cichorek
Ilość wyświetleń: 1947
18 stycznia 2018 10:41 (Leszek Łochowski) - Zmiana treści zakładki.
18 stycznia 2018 10:38 (Leszek Łochowski) - Zmiana treści zakładki.
17 listopada 2016 13:46 (Leszek Łochowski) - Zmiana treści zakładki.