Nieodpłatna Pomoc Prawna

Komunikat w związku ze zmianą przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej

W związku z uchyleniem ust. 2 w art. 3 i nowelizacją art. 4 ust. 1 ustawy, nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, pod warunkiem, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.Uprzejmie informujemy, że jest możliwe korzystanie z zapisów ON-LINE na bezpłatne porady prawne za pośrednictwem strony:

Zapisy na bezpłatne porady 

Od stycznia 2019 roku:


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby fizycznej (osoby uprawnionej) o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie obejmuje:

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Kto może skorzystać:

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu:

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie

pod nr  87 615-65-30        poniedziałek  -  piątek             w godz. 10:00 – 14:00

lub poprzez  e-mail: npp@powiat.elk.pl .

 

 

Inne informacje:

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w punkcie porad obywatelskich.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Każda osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może dokonać anonimowej oceny udzielonej pomocy  - poprzez wypełnienie KARTY POMOCY-część B oraz wrzucenie jej do urny znajdującej się w punkcie pomocy prawnej.

 

Nieodpłatna Mediacja

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

  • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.
  • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.

Może to być także osoba prawna np.  firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa.

Mediacja co do zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.

 

-----------------------------------------------------------

Forma zapisu:

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie

pod nr  87 615-65-30        poniedziałek  -  piątek             w godz. 10:00 – 14:00

lub poprzez  e-mail: npp@powiat.elk.pl .

 

 

 

Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

obejmuje:

Poradnictwo dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych dotyczy świadczenia pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem w szczególności, w przypadkach znęcania się fizycznego i psychicznego, przemocy domowej, oszustw, włamań, kradzieży, wypadków drogowych, pobić, gróźb, uchylania się od alimentów, a także w sytuacji pokrzywdzenia innymi rodzajami przestępstw.

Zgłoszenia od osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych przyjmowane są przez osobę pierwszego kontaktu.

Osoba pierwszego kontaktu udziela podstawowych informacji dotyczących praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym informuje o procedurach pomocy, instytucjach wsparcia i działaniu organów ścigania. Ponadto kieruje osoby pokrzywdzone do specjalistów. W ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym udzielane są porady prawne oraz porady psychologiczne i psychiatryczne.

Kto może skorzystać:

Każda osoba uznana za osobę pokrzywdzoną przestępstwem i osoby jej najbliższe, którym nie udzielono pomocy w tym samym zakresie z innych źródeł.

 

Forma zapisu:

Telefonicznie lub osobiście w podanych godzinach:

 

1.

Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Funduszu Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11, 00-567 Warszawa

pn.- pt.   godz.08.15-16.15    tel. (22) 23 90 742

funduszsprawiedliwosci.gov.pl 2019

www.pokrzywdzeni.gov.pl

funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl

 

2.

Centrum Aktywności Społecznej „Pryzmat”   

Ełk, ul. Kościuszki 27a

Poniedziałek 12.00 - 20.00, Wtorek - Piątek 9.00 - 16.00, Sobota 8.00 - 12.00

lub  TEL.: 883 240 678 - dyżur całodobowy  - 7 dni w tygodniu

/Obiekt dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich/

 

Inne informacje:

Wsparcie udzielane jest podczas spotkań bezpośrednich, natomiast w przypadku osób pierwszego kontaktu – również za pośrednictwem środków komunikacji na odległość. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, pomoc może zostać udzielona w miejscu przebywania pokrzywdzonego przestępstwem.

 

Wykaz osób świadczących nieodpłatną pomoc prawną 01.01-31.12.2020r. na terenie miasta Ełku :

Punkt pomocy prawnej

 

Termin

Imię i nazwisko

osoby świadczącej

pomoc prawną

Imię i nazwisko

 zastępcy

Ełk          ul. Kościuszki 28A lok.4

(Urząd Gminy Ełk)

 

Obiekt dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

 

Poniedziałek

13:00-17:00

WOJTALIK Monika – adw.

WASZKIEWICZ Robert - adw.  

Wtorek

13:00-17:00

KARACZUN Magdalena – adw. 

WASZKIEWICZ Robert - adw.  

Środa

13:00-17:00

SZYPULSKI Tomasz – adw.

Kuczyński Tomasz – adw.

Czwartek

13:00-17:00

RYCHARSKI

Olgierd Leszek – adw.  

KLEPACKA – DĄBROWSKA Monika – adw.

Piątek

13:00-17:00

GAZDA Krzysztof – adw.

ŻABIŃSKI Błażej – adw.

 

Punkt pomocy prawnej

Termin

Imię i nazwisko

osoby świadczącej

pomoc prawną

Imię i nazwisko

Zastępcy

Ełk     ul. Małeckich 3  lok. 28

 

Obiekt dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

 

Poniedziałek

9:00-13:00

ORŁOWSKA Ewa - radca pr.

ANDRZEJEWSKA – FLORCZUK

Olga - radca pr.

Wtorek

9:00-13:00

 PEŁSZYŃSKA Aleksandra

 - radca pr.

 ORŁOWSKA Ewa - radca pr.

Środa

9:00-13:00

SOSNOWSKA Sylwia  - radca pr.

PEŁSZYŃSKA Aleksandra

 - radca pr.

Czwartek

9:00-13:00

PIETKIEWICZ Zofia - radca pr.

ORŁOWSKA Ewa - radca pr.

Piątek

9:00-13:00

ANDRZEJEWSKA Violetta

 - radca pr.

SOSNOWSKA Sylwia  - radca pr.  

 

Z ramienia Fundacji „GOŁĘBIE SERCE”:

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Termin

nieodpłatnej

pomocy prawnej

 

Imię i nazwisko

osoby świadczącej

Ełk     ul. Małeckich 3  lok. 28

 

Obiekt dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

 

Poniedziałek

13:00-17:00

 

ANDRZEJEWSKA Violetta

- radca prawny

Wtorek

13:00-17:00

ANDRZEJEWSKA Violetta

- radca prawny

Środa

13:00-17:00

Specjalizacja dyżuru –

MEDIACJA

ANDRZEJEWSKA - FLORCZUK Olga

- radca prawny; mediator

ANDRZEJEWSKA Violetta 

- radca prawny, mediator

Czwartek

13:00-17:00

 

ANDRZEJEWSKA Violetta

- radca prawny

Piątek

13:00-17:00

ANDRZEJEWSKA Violetta

- radca prawny

 

Wykaz osób świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie   od 01.01 do 31.12.2020 r. 

 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Termin

nieodpłatnej

pomocy prawnej

Imię i nazwisko

osoby świadczącej

Kalinowo    ul. Szkolna 1   (Ośrodek Zdrowia)

 

Obiekt dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Wtorek, Piątek

8:00 – 12: 00

ANDRZEJEWSKA - FLORCZUK Olga

- radca prawny

Prostki   ul. 1 Maja 44B   (Urząd Gminy Prostki)

 

Obiekt dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Środa

8:00 – 12: 00

ANDRZEJEWSKA - FLORCZUK Olga

- radca prawny

Stare Juchy     ul. Ełcka 8

Obiekt dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

Poniedziałek,  Czwartek

09:00 – 13: 00

ANDRZEJEWSKA - FLORCZUK Olga

- radca prawny

 

  Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Ełku w związku z udzielaniem nieodpłatnych porad prawnych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Ełcki z siedzibą w Ełku,
ul. Piłsudskiego 4 19-300 Ełk, e-mail: powiat@powiat.elk.pl, tel.: 876218300, fax: 87 6218339.

2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych
w Starostwie Powiatowym w Ełku można kontaktować się z inspektorem ochrony danych Panem Romanem Gramza – e-mail iod@powiat.elk.pl lub pisemnie na adres siedziby Starostwa Powiatowego w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej w celu realizacji zadań związanych z udzielaniem nieodpłatnych porad prawnych.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane lub udostępniane innym organom
i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez 3 lata, czyli okres wynikający z art. 4
 ust. 5 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania oraz prawo ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania swoich danych osobowych, których zakres wynika z przepisów prawa,
a konsekwencją niepodania danych będzie nieudzielenie porady prawnej.

10. Decyzje odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie są podejmowane
w sposób zautomatyzowany.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lutego 2016 10:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Leszek Łochowski
Ilość wyświetleń: 15889
05 sierpnia 2020 13:47 (Robert Minkiewicz) - Zmiana treści zakładki.
05 sierpnia 2020 13:46 (Robert Minkiewicz) - Zmiana treści zakładki.
05 sierpnia 2020 13:43 (Robert Minkiewicz) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
Wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów we wszystkich sprawach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ełku. Przyjmowanie interesantów odbywa się z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Do pomieszczeń w budunku urzędu należy wchodzić w maseczce, przy wejściu zdezynfekować ręce, a do urzędników przychodzić pojedynczo.::Wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów we wszystkich sprawach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ełku. Przyjmowanie interesantów odbywa się z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Do pomieszczeń w budunku urzędu należy wchodzić w maseczce, przy wejściu zdezynfekować ręce, a do urzędników przychodzić pojedynczo.::