Podstawy prawne

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym
Tekst ujednolicony

TREŚĆ USTAWY


Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa
(Dz. U. nr 96, poz. 603 z dnia 28 lipca 1998 r.)

TREŚĆ USTAWY 


KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 kwietnia 1997 r.


EUROPEJSKA KARTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
sporządzona w Strasburgu
dnia 15 października 1985 r.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.01.2016
Dokument wytworzony przez: Wydział Informacji i Cyfryzacji
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 listopada 2015 13:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Milena Cichorek
Ilość wyświetleń: 1167
26 listopada 2015 14:04 (Milena Cichorek) - Zmiana treści zakładki.
26 listopada 2015 13:53 (Milena Cichorek) - Dodanie nowej zakładki.