KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU Kadencja 2014 - 2018

Skład

Przewodniczący komisji

Członek komisji

Informacje

Członek komisji - Stanisław Eliaszuk

Delegowany przez Radę Powiatu

Członek komisji

Informacje

Członek komisji - Sebastian Iwaszko

Delegowany przez Radę Powiatu

Członek komisji

Informacje

Członek komisji - mł. insp.Paweł Szyperek

Delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji

Członek komisji

Informacje

Członek komisji - podinsp. Grzegorz Stefanowski

Delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji;

Członek komisji

Informacje

Członek komisji - mł. bryg. Marek Markowski

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ełku – powołany przez Starostę Ełckiego;

Członek komisji

Informacje

Członek komisji - Iwona Nowakowska

dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – powołana przez Starostę Ełckiego;

Członek komisji

Informacje

Członek komisji - Aneta Ruszczyk

dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – powołana przez Starostę Ełckiego;

Członek komisji

Informacje

Członek komisji - Maria Włodkowska

dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej – powołana przez Starostę Ełckiego;

Uczestniczy w pracach komisji

Informacje

Uczestniczy w pracach komisji - Wojciech Piktel

Prokurator Rejonowy w Ełku wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Olsztynie;

Uczestniczy w pracach komisji

Informacje

Uczestniczy w pracach komisji - Krzysztof Skiba

Komendant Straży Miejskiej w Ełku – z głosem doradczym.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 listopada 2015 14:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Milena Cichorek
Ilość wyświetleń: 43656
04 czerwca 2020 11:59 (Leszek Łochowski) - Dodanie członka komisji: Członek Komisji.
04 czerwca 2020 11:58 (Leszek Łochowski) - Dodanie członka komisji: Członek Komisji.
04 czerwca 2020 11:58 (Leszek Łochowski) - Dodanie członka komisji: Członek Komisji.
Zatrzymaj banner przewijany
Wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów we wszystkich sprawach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ełku. Przyjmowanie interesantów odbywa się z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Do pomieszczeń w budunku urzędu należy wchodzić w maseczce, przy wejściu zdezynfekować ręce, a do urzędników przychodzić pojedynczo.::Wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów we wszystkich sprawach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ełku. Przyjmowanie interesantów odbywa się z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Do pomieszczeń w budunku urzędu należy wchodzić w maseczce, przy wejściu zdezynfekować ręce, a do urzędników przychodzić pojedynczo.::