Rejestr zmian

21 lutego 2020 12:54 4 dni temu

Ogłoszenia przetargów: IV przetarg nieograniczony na Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku.

Dodanie załącznika [620_decyzje_i_uzgodnienia.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Leszek Łochowski

21 lutego 2020 12:54 4 dni temu

Ogłoszenia przetargów: IV przetarg nieograniczony na Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku.

Dodanie załącznika [619_projekt_wykonawczy__br_elektrycznej_etap_i_i_ii.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Leszek Łochowski

21 lutego 2020 12:53 4 dni temu

Ogłoszenia przetargów: IV przetarg nieograniczony na Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku.

Dodanie załącznika [618_proj_wykonawczy_przylaczy_sanitarnych.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Leszek Łochowski

21 lutego 2020 12:53 4 dni temu

Ogłoszenia przetargów: IV przetarg nieograniczony na Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku.

Dodanie załącznika [617_proj_wykonawczy_instalacji_teletechnicznych.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Leszek Łochowski

21 lutego 2020 12:53 4 dni temu

Ogłoszenia przetargów: IV przetarg nieograniczony na Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku.

Dodanie załącznika [616_proj_wykonawczy_instalacji_sanitarnych.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Leszek Łochowski

21 lutego 2020 12:53 4 dni temu

Ogłoszenia przetargów: IV przetarg nieograniczony na Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku.

Dodanie załącznika [615_proj_wykonaw_zagospod_terenu.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Leszek Łochowski

21 lutego 2020 12:53 4 dni temu

Ogłoszenia przetargów: IV przetarg nieograniczony na Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku.

Dodanie załącznika [614_proj_wykonaw_konstr.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Leszek Łochowski

21 lutego 2020 12:53 4 dni temu

Ogłoszenia przetargów: IV przetarg nieograniczony na Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku.

Dodanie załącznika [613_proj_wykonaw_architekt.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Leszek Łochowski

21 lutego 2020 12:52 4 dni temu

Ogłoszenia przetargów: IV przetarg nieograniczony na Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku.

Dodanie załącznika [612_przedmiar_roboty_teletechniczne.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Leszek Łochowski

21 lutego 2020 12:52 4 dni temu

Ogłoszenia przetargów: IV przetarg nieograniczony na Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku.

Dodanie załącznika [611_przedmiar_zagospodarowanie.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)

Autor: Leszek Łochowski

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 413562