Wydział Finansowy

Prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu powiatu, zapewnia obsługę finansowo - księgową Starostwa i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne powiatu oraz sporządza sprawozdania finansowe z wykonania budżetu.

Podstawowe zadania Wydział realizuje w sposób następujący:
1. Opracowuje projekt budżetu powiatu oraz dokonuje analizy wykonania budżetu.
2. Nadzoruje prawidłowość opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych.
3. Prowadzi windykację należności Starostwa w porozumieniu z właściwymi Komórkami organizacyjnymi, których te należności dotyczą,
4. Sporządza sprawozdania finansowe z wykonania budżetu.
5. Prowadzi rachunkowość budżetu powiatu oraz gospodarkę finansową powiatu zgodnie
z obowiązującymi przepisami i zasadami.
6. Prowadzi sprawozdawczość i dokonuje oceny realizacji wykorzystania przydzielonych środków.
7. Prowadzi dokumentację płacową oraz świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
8. Prowadzi obsługę kasową Starostwa.
9. Prowadzi operacje bankowe.
10. Współdziała z bankami i organami skarbowymi.
11. Opracowuje projekty przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, obiegu dokumentów i kontroli funkcjonalnej.
12. Prowadzi obsługę zadłużenia powiatu.
13. Przygotowuje zasady prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji.
14. Prowadzi ewidencję księgową oraz przygotowuje obieg dokumentów księgowych w zakresie gospodarki rzeczowymi składnikami majątkowymi.
15. Realizuje zadania w zakresie naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
16. Rozlicza koszty podróży służbowych.
17. Rozlicza koszty używania samochodów prywatnych do celów służbowych.
18. Prowadzi ewidencję księgową realizowanych zadań inwestycyjnych Starostwa przewidzianych
w planie rzeczowym i finansowym.
19. Prowadzi ewidencję księgową należności Skarbu Państwa.
20. Prowadzi ewidencję realizowanych projektów unijnych.
21. Prowadzi ewidencję jednolitego pliku kontrolnego.
22. Dokonuje weryfikacji rejestrów VAT oraz sporządza zbiorczy VAT Powiatu.
23. Opiniuje wnioski o subwencje, dotacje, pożyczki, kredyty inwestycyjne i inne źródła zasilania budżetu powiatu.
24. Przedstawia Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyniki dotyczące udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
25. Załatwia inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa związanych z zadaniami Wydziału.

Stanowiska

Naczelnik Wydziału Finansowego- Skarbnik

Informacje

Naczelnik Wydziału Finansowego- Skarbnik - Grażyna Irena Boroda

Telefony:

Tel. 87 621 83 44, pokój 250
Tel. 87 621 83 14, pokój 251
Tel. 87 621 83 24, pokój 257
Tel. 87 621 83 21, pokój 258 (kasa)
Tel. 87 621 83 05, pokój 259

Wydział Finansowy nadzoruje Skarbnik powiatu przy pomocy głównego księgowego.

Dokumenty

Prawo lokalne - Rada, Zarząd, Komisje

Prawo lokalne - Rada, Zarząd, Komisje

Finanse i majątek

Finanse i majątek

Finanse i majątek

Finanse i majątek

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-02-01
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zarząd Powiatu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2015 09:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2269
02 lutego 2017 17:01 (Leszek Łochowski) - Zmiana danych jednostki.
27 listopada 2015 13:29 (Milena Cichorek) - Aktualizacja danych jednostki.
27 listopada 2015 13:29 (Milena Cichorek) - Aktualizacja danych stanowiska: Naczelnik Wydziału Finansowego- Skarbnik.
Zatrzymaj banner przewijany
Wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów we wszystkich sprawach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ełku. Przyjmowanie interesantów odbywa się z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Do pomieszczeń w budunku urzędu należy wchodzić w maseczce, przy wejściu zdezynfekować ręce, a do urzędników przychodzić pojedynczo.::Wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów we wszystkich sprawach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ełku. Przyjmowanie interesantów odbywa się z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Do pomieszczeń w budunku urzędu należy wchodzić w maseczce, przy wejściu zdezynfekować ręce, a do urzędników przychodzić pojedynczo.::