Zespół Radców Prawnych

Podstawowe zadania Zespół, podlegający bezpośrednio Staroście, realizuje w sposób następujący:
1. Udziela pomocy w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i Starosty, opiniując je pod względem redakcyjnym i prawnym.
2. Udziela wyjaśnień i sporządza opinie prawne dla potrzeb Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, Starosty
i pracowników Starostwa.
3. Uczestniczy w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez powiat.
4. Wykonuje zastępstwa procesowe przed sądami w sprawach dotyczących działania Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (w sprawach przekraczających zakres pełnomocnictw udzielonych tym jednostkom).
5. Wykonuje nadzór prawny nad egzekucją należności Starostwa oraz współdziała w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego.
6. Doradza w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Wykonuje inne czynności przewidziane w przepisach o obsłudze prawnej.
8. Załatwia inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa związanych z zadaniami radców prawnych.

Stanowiska

Koordynator Zespołu Radców Prawnych

Informacje

Koordynator Zespołu Radców Prawnych - Violetta Andrzejewska

Telefon: 87 621 83 09, pokój 262

Zespół Radców Prawnych podlega bezpośrednio Staroście.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-02-01
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zarząd Powiatu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 listopada 2015 12:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Milena Cichorek
Ilość wyświetleń: 1596
02 lutego 2017 17:05 (Leszek Łochowski) - Zmiana danych jednostki.
27 listopada 2015 13:33 (Milena Cichorek) - Aktualizacja danych stanowiska: Koordynator Zespołu Radców Prawnych.
27 listopada 2015 13:33 (Milena Cichorek) - Aktualizacja danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany
Wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów we wszystkich sprawach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ełku. Przyjmowanie interesantów odbywa się z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Do pomieszczeń w budunku urzędu należy wchodzić w maseczce, przy wejściu zdezynfekować ręce, a do urzędników przychodzić pojedynczo.::Wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów we wszystkich sprawach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ełku. Przyjmowanie interesantów odbywa się z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Do pomieszczeń w budunku urzędu należy wchodzić w maseczce, przy wejściu zdezynfekować ręce, a do urzędników przychodzić pojedynczo.::