Audytor wewnętrzny

Zajmuje się prowadzeniem audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Ełckiego w oparciu o przepisy Ustawy o finansach publicznych
i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, standardy audytu wewnętrznego
w jednostkach sektora finansów publicznych oraz innych przepisów prawa. Podstawowymi działaniami audytora wewnętrznego powinno być badanie realizacji zadań ustalonych przez kierownictwo jednostki wraz z oceną adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli zarządczej, w tym m.in.:
1. Prowadzenie stałych i bieżących akt audytu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Opracowanie rocznych planów audytu wewnętrznego w oparciu o przeprowadzoną analizę ryzyka w zakresie działalności Powiatu Ełckiego.
3. Realizowanie wyznaczonych zadań audytowych zgodnie z rocznym planem audytu,
a w uzasadnionych przypadkach także poza planem.
4. Badanie przestrzegania przepisów prawnych wpływających na sprawność funkcjonowania jednostek.
5. Badanie systemu księgowego, w tym realizacji obowiązków sprawozdawczych w zakresie zgodności ze stanem faktycznym, kompletności i rzetelności informacji.
6. Przegląd systemu organizacyjnego w zakresie zgodności z obowiązującymi procedurami
i zadaniami.
7. Opracowanie i przedstawianie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych oraz sprawozdań z realizacji rocznego planu audytu.

Stanowiska

Audytor wewnętrzny

Informacje

Audytor wewnętrzny - Marek Skóra

telefon : 87 621 83 37

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-02-01
Dokument wytworzony przez: Wydział Organizacyjny
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zarząd Powiatu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 listopada 2015 12:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Milena Cichorek
Ilość wyświetleń: 1839
02 lutego 2017 17:05 (Leszek Łochowski) - Zmiana danych jednostki.
09 listopada 2016 12:07 (Leszek Łochowski) - Dodanie stanowiska: Audytor wewnętrzny.
09 listopada 2016 12:06 (Leszek Łochowski) - Usunięcie stanowiska: Audytor wewnętrzny.