Konsultacje społeczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu "Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016."

Data wprowadzenia: 2015-10-14 20:54:23 Szanowni Państwo! W związku ze skierowaniem przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego do konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3...