Zgłoszenia budowy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o zgłoszeniach budowy - budynki jednorodzinne.

Zgodnie z Prawem budowlanym Art. 30a W przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w t