Granty Powiatu Ełckiego

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Granty Powiatu Ełckiego

Data wprowadzenia: 2011-02-28 11:07:51 Granty to środki finansowe przeznaczane w budżecie Powiatu Ełckiego na dofinansowanie i wsparcie organizacji pozarządowych i innych podmiotów (zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), które realizują programy zgodne z zadaniami Powiatu Ełckiego.