Audyt wewnętrzny (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Audyt wewnętrzny

Zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych plan audytu oraz sprawozdanie z jego wykonania stanowią informację publiczną udostępnianą na wniosek w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. Informacji publicznej nie stanowią inne dokumenty wytworzone przez audytora wewnętrznego...