Wydział Komunikacji

Informujemy, że Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ełku od 24 kwietnia 2018 roku ma swoją siedzibę pod adresem : ul. Warszawska 4, 19-300 Ełk.
Numery telefonów:
sekretariat – 87 621 83 66
rejestracja pojazdów – 87 621 33 69/ 87 621 83 19
prawo jazdy – 87 621 33 20, 87 621 83 26
transport – 87 621 83 70
stacje diagnostyczne i osk – 87 621 83 35

Zajmuje się załatwianiem spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz zezwoleniami i licencjami na przewóz osób i rzeczy.

Podstawowe zadania Wydział realizuje w sposób następujący:
1. W zakresie prawo o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami:
1) prowadzi sprawy związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów i tablic rejestracyjnych,
2) prowadzi sprawy związane z czasową rejestracją pojazdów, wydawaniem pozwoleń czasowych oraz tymczasowych tablic rejestracyjnych,
3) wyrejestrowuje czasowo lub na stałe zarejestrowane pojazdy,
4) przyjmuje od Policji lub od stacji kontroli pojazdów zatrzymane dowody rejestracyjne i zwraca je po ustaniu przyczyn uzasadniających ich zatrzymanie,
5) kieruje pojazd na dodatkowe badania techniczne w razie uzasadnionego przypuszczenia,
że zagraża on bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska,
6) wydaje decyzje kierujące kierowców na kontrolne sprawdzanie kwalifikacji do kierowania pojazdem,
7) przyjmuje postanowienia prokuratury lub sądu o zatrzymaniu prawa jazdy, wykonuje wyroki sądów w zakresie orzeczonej kary dodatkowej w postaci zakazu prowadzenia pojazdów,
8) prowadzi sprawy związane ze skierowaniami kierowców na badania lekarskie i psychologiczne,
9) wydaje decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy,
10) wydaje decyzje o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami oraz decyzje o przywróceniu uprawnień po ustaniu przyczyn, które spowodowały jego cofnięcie,
11) wydaje uprawnienia do kierowania pojazdami,
12) wydaje międzynarodowe prawa jazdy,
13) prowadzi ewidencję osób bez uprawnień do kierowania pojazdami,
14) przyjmuje od kierowców zawiadomienia o utracie prawa jazdy i wydaje wtórniki prawa jazdy,
15) prowadzi rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
16) nadzoruje i przeprowadza kontrole stacji kontroli pojazdów,
17) wydaje imienne uprawnienia diagnostom do wykonywania badań technicznych pojazdów,
18) prowadzi rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
19) prowadzi ewidencję instruktorów nauki jazdy i wydaje legitymacje instruktorom,
20) sprawuje nadzór nad szkoleniem kierowców i kandydatów na kierowców,
21) prowadzi sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
22) prowadzi sprawy związane z wyznaczeniem jednostki zajmującej się usuwaniem pojazdów
z drogi i prowadzeniem parkingu strzeżonego,
23) prowadzi sprawy związane z przepadkiem na rzecz powiatu pojazdów usuniętych z drogi,
24) wydaje karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
25) wydaje zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne,
26) wydaje skierowania na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej
i przeciwdziałania narkomanii.

2. W zakresie transportu drogowego:
1) wydaje licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy,
2) wydaje zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych
w krajowym transporcie drogowym osób,
3) wydaje zaświadczenia o wykonywaniu przewozów drogowych na potrzeby własne,
4) prowadzi sprawy w zakresie koordynacji rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie drogowym,
5) przeprowadza analizę sytuacji rynkowej w zakresie przewozu osób na obszarze powiatu ełckiego w związku z wydawanymi zezwoleniami na przewozy regularne,
6) prowadzi kontrole przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego
z warunkami udzielonych licencji i zezwoleń,
7) organizuje egzaminy dla kandydatów na kierowców taksówek osobowych.

3. Załatwia inne sprawy wynikające z obowiązujących przepisów prawa związanych z zadaniami
Wydziału.

Stanowiska

Naczelnik Wydziału Komunikacji

Informacje

Naczelnik Wydziału Komunikacji - Ireneusz Leniec

Telefon: 87 621 83 18, pokój 368

Godziny urzędowania

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.
Urzędnicy pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Numery telefonów

Sekretariat – 87 621 83 66
Rejestracja pojazdów – 87 621 33 69/ 87 621 83 19
Prawo jazdy – 87 621 33 20, 87 621 83 26
Transport – 87 621 83 70
Stacje diagnostyczne i osk – 87 621 83 35

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zarząd Powiatu
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2015 09:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 5160
25 czerwca 2020 15:13 (Leszek Łochowski) - Aktualizacja danych jednostki.
25 czerwca 2020 15:12 (Leszek Łochowski) - Aktualizacja danych jednostki.
25 czerwca 2020 15:11 (Leszek Łochowski) - Aktualizacja danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany
Wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów we wszystkich sprawach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ełku. Przyjmowanie interesantów odbywa się z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Do pomieszczeń w budunku urzędu należy wchodzić w maseczce, przy wejściu zdezynfekować ręce, a do urzędników przychodzić pojedynczo.::Wznawiamy bezpośrednią obsługę klientów we wszystkich sprawach prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ełku. Przyjmowanie interesantów odbywa się z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych. Do pomieszczeń w budunku urzędu należy wchodzić w maseczce, przy wejściu zdezynfekować ręce, a do urzędników przychodzić pojedynczo.::